Edukacije

Juliana Nails

Za predbilježbe ili informacije o edukacijama
kontaktirajte nas na:

Matea
091 888 8842
matea.sagud@juliana-nails.com


Gel - Start

Početna edukacija za gel

1500.00 kn

 • Trajanje edukacije - 2 dana.
 • Individualno ili 2 osobe + model.
 • Juliana Nails certifikat.
 • Podrška nakon edukacije.

Gel - Napredno

Napredna edukacija za usavršavanje gela

800.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
 • Individualno + model.
  • Juliana Nails certifikat.

  • Podrška nakon edukacije.

Rad s frezerom

Edukacija rada s električnom mašinicom

 500.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
  • Individualno + model (s geliranim noktima).

  • Juliana Nails certifikat.

   • Podrška nakon edukacije.

Gel lak

Teoretski i praktični dio korištenja Gel laka

300.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
 • Individualno + model.
 • Juliana Nails certifikat.
 • Podrška nakon edukacije.

Nail Art Mix Media

Teoretski i praktični dio Nail Arta

500.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
 • Individualno ili grupno (bez modela).
  • Juliana Nails certifikat.

  • Podrška nakon edukacije.

Mikrocrtanje

Teoretski i praktični dio Mikrocrtanja

 500.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
  • Individualno ili grupno (bez modela).

  • Juliana Nails certifikat.

   • Podrška nakon edukacije.

One Stroke 1

Teoretski i praktični dio One Stroke 1

500.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
 • Individualno ili grupno (bez modela).
 • Juliana Nails certifikat.
 • Podrška nakon edukacije.

One Stroke 2

Teoretski i praktični dio One Stroke 2

500.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
 • Individualno ili grupno (bez modela).
  • Juliana Nails certifikat.

  • Podrška nakon edukacije.

Klasične trepavice

Teoretski i praktični dio Klasičnih trepavica

 1000.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
  • Individualno + model (prirodne trepavice).

  • Juliana Nails certifikat.

   • Podrška nakon edukacije.

3D trepavice

Teoretski i praktični dio 3D trepavica

1500.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
 • Individualno + model (prirodne trepavice).
 • Napomena:
  obavezan položen tečaj Klasičnih trepavica
 • Juliana Nails certifikat.
 • Podrška nakon edukacije.

Trepavice - Napredno

Usavršavanje 3D ili klasičnih trepavica

1000.00 kn

 • Trajanje edukacije - 1 dan.
 • Individualno +model (prirodne trepavice).
 • Napomena:
  obavezno položen tečaj trepavica
  • Juliana Nails certifikat.

  • Podrška nakon edukacije.

Individualni tečaj

Individualni rad s edukatorom

 100.00 kn / sat

 • Trajanje edukacije - 1 sat.
  • Individualno + model.

  •  


   • Podrška nakon edukacije.